Dự án đã hỗ trợ

Hãy đăng ký nhận đầu tư từ FPT Ventures ngay hôm nay. Các lãnh vực chúng tôi quan tâm (nhưng không giới hạn) đầu tư vào: Online, Media, OTT, Giáo dục, Y tế, Thương mại điện tử, Quảng cáo.