Ngày công nghệ FPT

Với chủ đề “"Trí tuệ nhân tạo cho mọi người"”, sự kiện thường niên Ngày Công nghệ 2017 của tập đoàn FPT đã được khai mạc vào ngày 6/6/2017 (tại Tp.Hồ Chí Minh)