Cùng sáng tạo
với FPT

Nhân sự cố vấn, Hạ tầng, Vốn đầu tư, Tập khách hàng từ Tập đoàn FPT đã sẵn sàng hiện thực giấc mơ khởi nghiệp của bạn.

Vốn đầu tư dành cho các công ty đang gọi vốn Seed và Serie A

Không gian làm việc miễn phí tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Cán bộ công nghệ Tập đoàn và các CTO công ty thành viên

Tập khách hàng Online, Offline, Enterprise, End user có sẵn

Khả năng quảng bá sản phẩm đến từng người Việt Nam

Hạ tầng, đám mây, CDN, Open APIs... không giới hạn

Trương Gia Bình

Chủ tịch Tập đoàn FPT

Bùi Quang Ngọc

Tổng Giám đốc FPT

Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch HĐQT FPT Software

Nguyễn Lâm Phương

Chủ tịch Hội đồng Công nghệ FPT

Nguyễn Thế Phương

Giám đốc Tài chính FPT

Vũ Anh Tú

Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom

Hội thảo và sự kiện

Xem thêm

ngày công nghệ

Với chủ đề “"Trí tuệ nhân tạo cho mọi người"”, sự kiện thường niên Ngày Công nghệ 2017 của tập đoàn FPT đã được khai mạc vào ngày 6/6/2017 (tại Tp.Hồ Chí Minh)

diễn ra ngày 6 THÁNG 6, 2017

Các dự án mới nhất